loading1
loading2

Dom studencki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przedstawiony układ projektowanej zabudowy oraz infrastruktury, tworzy szkielet dla powiązań urbanistyczno-architektonicznych pomiędzy istniejącymi obiektami budowlanymi, ciągami pieszymi oraz drogami na Kampusie Morasko Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki tak rozwiązanej, projektowanej urbanistyce i architekturze, kontynuujemy naturalny krwiobieg tego wyjątkowego miejsca. Szczególną uwagę przyłożyliśmy do relacji terenu objętego wnioskiem do układu dróg i ciągów pieszych znajdujących się przy obiekcie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, Wydziale Chemii i Instytucie Historii. Dzięki temu projektowany obiekt oraz układ chodników i dróg żyje w symbiozie z otaczającą przestrzenią, tworząc niezwykle harmonijne założenie.

Sama architektura ściśle nawiązuje do budynków istniejących na Kampusie Morasko. Dominuje tu cegła, szkło oraz szare i białe tynki. Przy oknach zastosowano łamacze światła wykonane z profili stalowych, malowane proszkowo na kolor biały.

Dane

Typ

Dom studencki

Lokalizacja

Poznań, Morasko

Powierzchnia

10500 m2

Data wykonania dokumentacji

2019