loading1
loading2

DOMY JEDNORODZINNE

INDYWIDUALNE PROJEKTY DOMÓW JEDNORODZINNYCH

PROJEKT KONCEPCYJNY

Indywidualny projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego zawiera:

 • koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu
 • rzut układu funkcjonalnego
 • wykonanie modelu 3D
 • trzy wizualizacje fotorealistyczne zewnętrzne

Dodatkowo oferujemy:

 • animację pozwalającą zrozumieć założenia projektowe
 • panoramy 360 z dowolnego punktu obserwowania

PROJEKT BUDOWLANY

W zakres naszych prac nad projektem do pozwolenia na budowę wchodzą:

 • wystąpienie o warunki zabudowy, jeśli teren, na którym projektujemy nie jest objęty planem miejscowym
 • wystąpienie o warunki techniczne do gestorów sieci
 • uzgodnienie zjazdu z drogi publicznej
 • sporządzenie opracowania architektonicznego do pozwolenia na budowę
 • sporządzenie opracowania konstrukcyjnego do pozwolenia na budowę
 • sporządzenie opracowania sanitarnego do pozwolenia na budowę
 • sporządzenie opracowania elektrycznego do pozwolenia na budowę
 • sporządzenie opracowania drogowego do pozwolenia na budowę, jeśli zajdzie taka potrzeba
 • sprawy urzędowe związane z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

W szczególnych przypadkach oferujemy sporządzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej. Takie opracowanie sprawdza się przy większych inwestycjach, domach jednorodzinnych o charakterze willowym, rezydencjach. Jest to rozbudowana i uszczegółowiona wersja projektu budowlanego zawierająca rysunki i opisy niezbędne do poprawnego wykonania robót budowlanych.