loading1
loading2

WNĘTRZA KOMERCYJNE

INDYWIDUALNE PROJEKTY WNĘTRZ KOMERCYJNYCH

PROJEKT KONCEPCYJNY

Projekt koncepcyjny wnętrza komercyjnego zawiera:

 • audyt architekta wnętrz w miejscu inwestycji, jeśli istnieje taka konieczność
 • przedstawienie analizy przestrzennej i proponowanych kierunków
 • inwentaryzację wielobranżową lokalu, jeśli brakuje podkładów projektowych
 • koncepcyjny rzut funkcjonalny
 • wizualizacje fotorealistyczne

Dodatkowo oferujemy:

 • animację pozwalającą zrozumieć założenia projektowe
 • panoramy 360 z dowolnego punktu obserwowania

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

W zakres naszych prac nad projektem budowlano-wykonawczym wchodzą:

 • sporządzenie ekspertyzy technicznej, jeśli istnieje taka konieczność
 • sporządzenie opracowania architektonicznego
 • sporządzenie opracowania konstrukcyjnego, jeśli istnieje taka konieczność
 • sporządzenie opracowania sanitarnego
 • sporządzenie opracowania elektrycznego
 • sprawy formalno-prawne polegające na uzgodnieniu projektu przez rzeczoznawców ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • sprawy formalno-prawne polegające na uzgodnieniu projektu z jednostkami do tego wyznaczonymi: centra handlowe, spółdzielnie, inni zarządcy obiektu

STANDARYZACJA SIECI

Każda rozpoznawalna na ryunku sieć gastronomiczna, handlowa, usługowa, handlowo-usługowa posiada standaryzację, na bazie której sporządza się projekty budowlano-wykonawcze nowych lokali lub placówek. Posiłkując się wieloletnim doświadczeniem przy projektowaniu lokali komercyjnych jesteśmy w stanie wykonać dla Państwa dokumentację, która stanowiłaby standaryzację nowopowstałych punktów sieciowych.

Standaryzacja obejmuje:

 • projekt księgi znaku
 • założenia ogólne: preferowane lokalizacje, kształt oraz metraż lokalu, położenie względem innych najemców
 • program ogólny: wykaz niezbędnych informacji wpływających na aranżowany lokal
 • strefowanie lokalu, które obejmuje: wyposażenie danych stref funkcjonalnych oraz ich wygląd i estetykę
 • przykładowe, dopuszczalne rozwiązania układu funkcjonalnego
 • zestawienia materiałowe dotyczące użytych produktów
 • fotorealistyczne wizualizacje obrazujące dopuszczalne rozwiązania w nowoprojektowanych lokalach
 • wytyczne marketingowe obejmujące strategie rozwoju, kolorystykę materiałów promocyjnych