loading1
loading2

ZABUDOWA MIESZKANIOWA I UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA

PROJEKTY BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT KONCEPCYJNY

Projekt koncepcyjny budynków o charakterze mieszkaniowym zawiera:

 • analizę chłonności terenu inwestycji
 • koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu
 • rzuty mieszkań wraz z aranżacją
 • analizę nasłonecznienia i przesłaniania
 • wykonanie modelu 3D
 • trzy wizualizacje fotorealistyczne zewnętrzne

Dodatkowo oferujemy:

 • animację pozwalającą zrozumieć założenia projektowe
 • panoramy 360 z dowolnego punktu obserwowania

PROJEKT BUDOWLANY

W zakres naszych prac nad projektem do pozwolenia na budowę wchodzą:

 • wystąpienie o warunki zabudowy, jeśli teren, na którym projektujemy nie jest objęty planem miejscowym
 • wystąpienie o warunki techniczne do gestorów sieci
 • uzgodnienie zjazdu z drogi publicznej
 • przygotowanie niezbędnych materiałów potrzebnych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • sporządzenie opracowania architektonicznego do pozwolenia na budowę
 • sporządzenie opracowania konstrukcyjnego do pozwolenia na budowę
 • sporządzenie opracowania sanitarnego do pozwolenia na budowę
 • sporządzenie opracowania elektrycznego do pozwolenia na budowę
 • sporządzenie opracowania drogowego do pozwolenia na budowę
 • sprawy urzędowe związane z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę

PROJEKT WYKONAWCZY

Zakres prac nad projektem wykonawczym zawiera:

 • sporządzenie opracowania architektonicznego w wykonawczym stopniu uszczegółowienia
 • sporządzenie opracowania konstrukcyjnego w wykonawczym stopniu uszczegółowienia
 • sporządzenie opracowania sanitarnego w wykonawczym stopniu uszczegółowienia
 • sporządzenie opracowania elektrycznego w wykonawczym stopniu uszczegółowienia
 • sporządzenie opracowania drogowego w wykonawczym stopniu uszczegółowienia
 • kosztorys inwestorski zawierający ceny rynkowe na dzień sporządzenia dokumentacji

Dodatkowo oferujemy opracowanie materiałów sprzedażowych:

 • fotorealistycznych wizualizacji zewnętrza budynku
 • fotorealistycznych wizualizacji wnętrza budynku
 • animacje 3D
 • karty mieszkań
 • niezbędne modele 3D potrzebne na stronie internetowej inwestycji