loading1
loading2

Biurowiec przy ul. Małachowskiego we Wrocławiu

Biurowiec przy ulicy Małachowskiego we Wrocławiu powstał w ramach koncepcji sporządzonej dla warszawskiego Inwestora, który niebawem ma podjąć działania zmierzające do wybudowania obiektu o funkcji biurowej przy Dworcu Głównym we Wrocławiu. Koncepcja biurowca została opracowana uwzględniając kierunki kształtowania przestrzeni zawarte w rozstrzygniętym konkursie organizowanym przez SARP. Ponadto koncepcja powstała po bardzo wnikliwej analizie urbanistycznej terenów i obiektów przyległych m. in.: budynku dawnej poczty, Dworca Górnośląskiego, budynku biurowego Silver Tower Center, nieuczęszczanych peronów kolejowych. Dzięki proponowanym zabiegom architektoniczno-urbanistycznym połączyliśmy ulicę Małachowskiego z terenami kolejowymi, wykorzystując jednocześnie projektowany obiekt biurowy jako swego rodzaju łącznik pomiędzy tymi obszarami.

Dane

Typ

Biurowiec

Lokalizacja

Wrocław

Powierzchnia

18 864 m2

Data wykonania dokumentacji

2019