loading1
loading2

Dom studenta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Układ projektowanej zabudowy oraz infrastruktury, tworzy szkielet dla powiązań urbanistyczno-architektonicznych pomiędzy istniejącymi obiektami budowlanymi, ciągami pieszymi oraz drogami na kampusie Morasko Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki tak rozwiązanej, projektowanej urbanistyce i architekturze, kontynuujemy naturalny krwiobieg tego wyjątkowego miejsca. Szczególną uwagę przyłożyliśmy do relacji terenu objętego opracowaniem do układu dróg i ciągów pieszych znajdujących się przy obiekcie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, Wydziale Chemii i Instytucie Historii. Dzięki temu projektowany obiekt oraz układ chodników i dróg żyje w symbiozie z otaczającą przestrzenią, tworząc niezwykle harmonijne założenie. Sama forma projektowanego obiektu ściśle nawiązuje do budynków istniejących na kampusie Morasko. Jest to budynek o kształcie kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem, wytworzonym przez ściany zewnętrzne. Dziedziniec ten stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji dla osób zamieszkujących teren kampusu. Jest to miejsce przyjazne mieszkańcom poprzez zastosowanie zewnętrznych tarasów dostępnych ze stołówki i siłowni, zielonych ścian w obrębie miejsca przeznaczonego na wypoczynek, ciągów pieszych w otoczeniu zieleni niskiej, ławek oraz oświetlenia liniowego ławek i elewacji. Zagospodarowanie terenu od strony ulic ściśle nawiązuje do założeń, które przyjęliśmy na wewnętrznym dziedzińcu. Dominują tu ciągi piesze w otoczeniu zieleni i elementów małej architektury, a główne wejście podkreślone jest dwoma małymi zbiornikami wodnymi, które są wpisane w projektowany układ chodników. Tak skonstruowany układ wygląda efektownie nie tylko ze względu na walory estetyczne, ale również funkcjonalne. Ciągi piesze w znakomitej większości skracają drogę przechadzek z punktu A do punktu B, eliminując ryzyko przedeptów, co przy takiej funkcji obiektu jest niemal ryzykiem.

Dane

Typ

Dom studenta

Lokalizacja

Poznań

Powierzchnia

10 416 m2

Data wykonania dokumentacji

2019